Lesinformatie

Lesvormen

Individuele les per persoon 30 minuten
Groepsles twee personen in 45 minuten
Groepsles drie of vier personen in een uur

Andere mogelijkheden zijn bespreekbaar

Leeftijd

Gitaar- of ukelele-les is mogelijk vanaf 6 jaar

Huren

Er bestaat de mogelijkheid tot het huren van een gitaar of ukelele voor volwassenen en voor kinderen. Het huurbedrag per maand is € 9,00.

Algemene Voorwaarden

Voor de schoolgaande leerling geldt dat deze een contract aangaat voor het afnemen van gitaarlessen dat gelijk is aan het lesrooster van het basisonderwijs in Etten-Leur. Voor volwassenen kan een flexibel rooster gelden.
Bij afwezigheid van de leerling graag tijdig afmelden. Bij tijdig afmelden kan, indien mogelijk, een vervangend tijdstip voor de les worden gevonden. Bij ziekte van de leerling dienen de eerste twee lessen door de leerling te worden doorbetaald. Bij ziekte van de docent worden de lessen op een ander tijdstip ingehaald.
Men kan elk moment instappen, er geldt een opzegtermijn van een maand.

Inschrijven

Inschrijven is mogelijk door een mail te sturen naar m-agubbels@hotmail.com
Bel voor meer informatie en voor het afspreken van een proefles: 06-38554901
Vakanties

In principe wordt er geen les gegeven in onderstaande periodes. Op afspraak kan daarvan worden afgeweken.


Zomervakantie: 11 juli t/m 23 augustus 2020
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 15 februari t/m 19 februari 2021
Tweede Paasdag: 5 april 2021
Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 26 juli t/m 3 september 2021